Festival Advance

Bill Portal

Festival Advance सन अग्रिम मध्ये मी व्हिडिओ मध्ये सांगितले आहे की फाईल अपलोड होत नाही परंतु आता ती एक्सेल फाईल 1997 ते 2003 या फॉरमॅटमध्ये ओपन होते ती ओपन करण्याकरता तिला save as करावे व आपण यापूर्वी तयार केलेली माहितीची सीट चे कॉपी करून या फाईल मध्ये past करावी व व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे फाईल save करून uplode करावी cleam तयार होईल.

Bill Portal मधुन सणग्रिम देयक कसे तयार करावे?

https://www.youtube.com/watch?v=y6-6dwjM_Ks

 

One thought on “Festival Advance”
  1. Sir तुमचे व्हिडिओ बघुन bill बनवणे सोपे जाते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *