3 thought on “Group Insurance scheme”
 1. सर नमस्कार,
  आमच्याकडे एका कर्मचाऱ्याला अधिसंख्य पदावर कार्यरत असुन ते 31.08.2020 रोजी सेवानिवृतत होणार आहेत . तरी संबधितास गट विमा योजनेचा लाभ देण्यांत यावा किंवा कसे? तसेच त्यांना सेवानिवृत्ती नंतर कोणकोणते लाभ देय राहतील.

 2. सर
  सर नमस्कार,
  आमच्याकडे एका कर्मचाऱ्याला अधिसंख्य पदावर कार्यरत असुन ते 31.08.2020 रोजी सेवानिवृतत होणार आहेत . तरी संबधितास गट विमा योजनेचा लाभ देण्यांत यावा किंवा कसे? तसेच त्यांना सेवानिवृत्ती नंतर कोणकोणते लाभ देय राहतील.

 3. ज्या कर्मचाऱ्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोना covid-19 ची लागण झाली असेल व त्यांनी त्यावर उपचार घेतला असेल तर त्याचे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती मिळेल किंवा नाही याबाबत सर्व संभ्रमात आहे.
  सत्तावीस आजार व पाच गंभीर आजार यामध्ये covid-19 अंतर्भूत नाही त्यामुळे सदर आजाराचे प्रतिपूर्ती प्रचलित नियमानुसार होणार नाही परंतु या करिता आपणास आपले देयक मंत्रालयातील आपल्या विभागाला पाठवावी लागेल व सामान्य आरोग्य विभाग येथे पाच सदस्यांची कमिटी असते त्यामध्ये आपले प्रतिपूर्ती देयक ठेवला जाईल व त्या ठिकाणी त्याला मंजुरात मिळेल.

  तसेच covid-19 याबाबत लवकरच शासन निर्णय निघू शकते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *