Form of application to be filled in by the person nominated by the subscriber or any other person
who is not nominated by the subscriber for receipt of final balance standing to the credit of the
subscriber in the Provident Fund Account and for the Deposit Linked Insurance Scheme

भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यामध्ये वर्गणीदाराची जमा असणारी अंतिम शिल्लक रक्कम मिळण्यासाठी आणि ठेव संलग्न विमा योजनेसाठी वर्गणीदाराने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीने रक्कम मिळण्यास्तव करावयाचा अर्ज.

Demo Proposal

Link Insurance 

One thought on “Deposit Linked Insurance Scheme”
  1. शासकीय कर्मचा-यांना दैनंदिन कामकाज करताना उपयुक्त होईल अशी माहिती आपण वेळोवेळी दिलेली आहे आणि देत आहात. धन्यवाद !

Leave a Reply

Your email address will not be published.