arrears

Pensioner D.A. arrears Sheet

जे कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहे त्यांचे महागाई भत्ता विवरणपत्र आतापर्यंत तरी माझ्या पाहण्यात आले नाही त्यामुळे आता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सात महिन्याचे महागाई भत्त्याची थकबाकीची रक्कम किती मिळते याकरिता तयार केली आहे यामध्ये आपणास आज रोजी मिळत असलेले निवृत्तीवेतन ची पूर्ण रक्कम टाकावी तसेच जर आपण पेन्शन विक्री केली असेल तर त्या ठिकाणी Yes किंवा No टाकावे. आपले महागाई भत्त्याची विवरणपत्र दिसून येईल.

DA-arreus-01-JAN-22-To-31-july 22- 34%-web Retired

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *