निवृत्ती वेतन- कुटूंब निवृत्ती वेतननिवृत्ती वेतन- कुटूंब निवृत्ती वेतन

Pensioner DA arrears Sheet

सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांचे निवृत्ती वेतन- कुटूंब निवृत्ती वेतन या वरून महागाई भत्ता याची थकबाकी विवरणपत्र आज पर्यंत कोठेही पाहण्यात आले नाही, व तसे सॉफ्टवेअर सुध्दा पाहण्यात आले नाही परंतु आता या पुढे या व्हिडीओ मुळे त्यांचा करण्याची प्रेरणा व करण्याची पद्धत समजेल व त्यावरून ते करतील.

सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांचे निवृत्ती वेतन- कुटूंब निवृत्ती वेतन या वरून महागाई भत्ता याची थकबाकी कशी काढावी.

या व्हिडीओ मध्ये Excel sheet मध्ये Micro,व formula व vlookup कसा लावावा या बाबत माहीती देण्यात आली आहे त्यामुळे Excel वर काम करणाऱ्यांनी व ज्यांना Excel  बाबत माहीती पाहीजे असेल त्यांनी याचा लाभ घ्यावा.

Excel sheet डाउुनलोड करण्याकरीता खाली क्लिक करावे.

DA-arreus-01-JAN-22-To-31-july 22- 34%-web Retired – Modified

https://drive.google.com/file/d/1JcoA30u0DOYBI9cW78ORGLo9mrpnhwyu/view?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DRCgwwoCZCImVlmoL6sLBoTBN6-V1p15/edit?usp=sharing&ouid=112197296971284263759&rtpof=true&sd=true

https://pramodpuri.com/

https://pwamt.blogspot.com/

Video Link

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *